İKDAM Akademi İhtisas Okumaları

FIKIH OKUMALARI

2. Periyot

MODERATÖR: FATMA SERİM

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve tüm seneye yayılmış uzun soluklu bir programdır.
  • Program Kasım ve Nisan ayları arasındaki zaman dilimini kapsayıp üç periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Kasım-Aralık aylarında tamamlanmış olup ikinci periyot Ocak-Şubat ve üçüncü periyot Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
  • Her periyotta 4 eser okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, online grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

“Fıkıh Okumaları” adı ile başlayacağımız bu programda usûl ve furû‘ gibi geniş bir yelpazeye sahip olan fıkhın tüm konularını ele almanın imkânsızlığının farkındayız. Yine de fıkhı seven, İslam hukukuna ilgi duyan, ek okumalarla kendini geliştirmeyi amaçlayan katılımcılarımızla bir okuma yolculuğuna çıkmayı planlıyoruz.

Birinci periyotta alana dair genel çerçeve çizecek, fıkhın doğuşu ve gelişimini zihnimizde özetleyecek, usûlî terimleri yeniden hatırlamamıza yardımcı olacak şekilde “tarih ve usûl” teması belirlenmiştir. İkinci periyotta fıkhın temel argümanlarından biri olan, fıkhın/fakihin bugünkü dünyaya bir şeyler söylemesini mümkün kılan “ictihad” tema olarak şeçilmiş, bu kapsamda içtihadın mahiyeti, imkân ve sınırları üzerinde düşünmemizi sağlayacak eserler belirlenmiştir. Üçüncü periyotta ictihadın kurumsallaşmış hali olan mezheplere dikkat çekmek ve mezhebin kurucusu/ usûlü hakkında derinlemesine bilgi edinmemizi sağlayacak okumalar amaçlanmıştır. Türkiye coğrafyasında müntesibinin çokluğu sebebiyle “Hanefi mezhebi” tema olarak seçilmiştir.

Başvuru için tıklayınız.

PERİYOTLAR ESER YAZAR

1. Periyot

(Kasım-Aralık)

TEMA:

Tarih-Usûl

Fıkıh Maddesi(TDV İslam Ansiklopedisi) Hayrettin KARAMANAhmet ÖZEL

Ali BARDAKOĞLU

İslam Hukuk Tarihi Hayreddin KARAMAN
İslam Fıkhını Yeniden Okumak Yusuf KARADAVİ
Fıkıh Usulü İncelemeleri İbrahim Kâfi DÖNMEZ

2. Periyot

(Ocak-Şubat)

TEMA:

İctihad

İslam Hukuku Evrensellik-Süreklilik Yusuf KARADAVİ
Bilgi, Fıkıh ve İctihad Faruk BEŞER
İslam Hukukunda İctihad Hayrettin KARAMAN
Hanefi Usulculerinde İctihad Teorisi Bilal ESEN

3. Periyot

(Mart-Nisan)

TEMA:

Hanefi Mezhebi

Ebu Hanife – Entelektüel Biyografi Murteza BEDİR
İmam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi Ahmet ÖZEL
Fıkıh, Mezhep, Sünnet – Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi Murteza BEDİR
İmam Ebu Hanife ve Hanefilik Murat ŞİMŞEK

2. Periyot

Müzakere Tarih ve Saatleri

22 Ocak 2021 Cuma Saat: 20.30

05 Şubat  2021 Cuma Saat: 20.30

19 Şubat 2021 Cuma Saat: 20.30

05 Mart 2021 Cuma Saat: 20.30

Son Başvuru Tarihi

10 Ocak 2021

Başvuru için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir