İKDAM AKADEMİ İHTİSAS OKUMALARI

2021-GÜZ

—2. PERİYOT—

Fıkıh Okumaları

“Âdâbü’l-fetvâ”

Moderatör: Fatma SERİM

Fatma Serim: Konya’da doğdu. Konya Mahmud Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi (2005) ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2009) mezun oldu.  MEB aracılığı ile Ürdün/Amman’da bir yıl süresince (2010) Arapça dil eğitimi aldı. 2019 yılında Necmeddin Erbakan Üniversitesinde İslam hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden mezun oldu. Halen Necmeddin Erbakan Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmekte olup DİB’nda vaiz olarak görev yapmaktadır.

Bu yıl İKDAM’da ikincisini düzenlediğimiz İhtisas Okumaları’yla, ilahiyatın ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, üç aylık bir zaman dilimine yayılmış bir programla okuma serüvenimize devam ediyoruz. İhtisas Okumaları’yla katılımcılara, disiplinli bir biçimde konu bütünlüğünü kaybetmeden okuma imkânı sunuyor ve okuduğunu müzakere edebilecek bir yöntem kazandırmayı hedefliyoruz.

Birikim oluşturmayı zorlaştıran dağınık okumalar yerine bir alanda yoğunlaşmış derinlikli okumaların daha verimli olduğu düşüncesinden hareketle, belirlenen alanların temel kavramsal çerçevesini ve ana tartışmalarını öğrenebilecekleri okuma listeleriyle katılımcıları bir bilgi şölenine davet ediyor ve onlara entelektüel bir muhit içinde müzakere imkânı sunuyoruz. İlgilendikleri alanlara emek harcamak isteyen ama ne okuyacakları, hangi sırayla okuyacakları, nasıl okuyacakları ve okudukları metinleri nasıl yapılandıracakları konusunda yeni fikirlere ihtiyacı olan yahut başka okurlarla buluşmak isteyen tüm okuma yolcularını İhtisas Okumaları’nda bize katılmaya davet ediyoruz.

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve üç aylık zaman dilimine yayılmış bir programdır.
  • Program Ekim ayı başından Ocak ayı sonuna kadar devam eden bir zaman dilimini kapsayıp, iki periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Ekim ayı başından Kasım ayı ortasına kadar devam etmiş, ikinci periyot ise  Aralık ayı başından Ocak ayı ortasına kadar devam edecektir.
  • Her periyotta 3 eser (kitap veya makale) okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, çevrim içi grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Moderatörden Not:

Fetva, güncel dini pratiklere dair karşılaştığımız problemlere işin uzmanları tarafından önerilen çözümler olarak düşünüldüğünde, modern insanın karşı karşıya kaldığı dini sorunların usulüne uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması süreci ise ”adabül-fetva” ile ifade edilebilir.

İKDAM İhtisas Okumaları kapsamında gerçekleştirilecek olan “Âdâbü’l-fetvâ” temalı Fıkıh Okumalarında, klasik kaynaklardan süzülen kaidelerle bugünün ihtiyaçları arasında kurulan dengede dikkate alınan öncelikler gündeme alınacaktır.

İlk periyotta kavram ve usule dair genel tasavvur amaçlanmakta iken, ikinci periyotta denklemi bozan hususlara dair farkındalık oluşturmak ve hangi sonuçların hangi süreçlerin ürünü olduğuna dair genel kültür düzeyinde fikir oluşturmak hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: 29 Kasım 2021

Başvuru için tıklayın.

ALANIN ADI PERİYOT OTURUM ESERLER
TÜRÜ ADI
FIKIH OKUMALARI

(Âdâbu’l-Fetvâ)

 

Fatma SERİM

1

1

Ansiklopedi Maddesi Fahrettin Atar, “Fetva”, DİA
Makale Wael B. Hallaq, Tarihi Gelişim Sürecinde Sünnî Hukuk Teorisinde İfta’ ve İctihad

2

Makale Ahmet Yaman, Fetvada Kaynak ve Yöntem Sorunu Üzerine
Makale İlyas Kaplan, Hanefi Mezhebinde Muteber Kaynaklar ve Mezhep içi Tercihin İşleyişi

3

Makale Seyit Mehmet Uğur,  Fetva Usûlü Eserleri Bağlamında Fetvada Dil ve Üslûp

2

1

Makale Mehmet Selim Arslan- İctihat ve Fetva Faaliyetlerinde Olası Sonuçların Dikkate Alınması
 

2

Makale Ahmet Yaman- Fetvâ Usûlü ve Tarihinin Tartışmalı Bir Konusu Olarak Fetvâ-Mezhep İlişkisi
 

3

Makale Ahmet Yaman- Fıkhın Sosyolojik Yürürlüğü Bağlamında Fetvada Değişim

2. PERİYOT

Müzakere Tarih ve Saatleri:

3 Aralık 2021 Cuma-20.30

17 Aralık 2021 Cuma-20.30

31 Aralık 2021 Cuma-20.30

Son başvuru tarihi: 29 Kasım 2021

Başvuru için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir