İKDAM Akademi İhtisas Okumaları

HADİS OKUMALARI

2. Periyot

MODERATÖR: AYŞEGÜL EROĞLU

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve tüm seneye yayılmış uzun soluklu bir programdır.
  • Program Kasım ve Nisan ayları arasındaki zaman dilimini kapsayıp üç periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Kasım-Aralık aylarında tamamlanmış olup ikinci periyot Ocak-Şubat ve üçüncü periyot Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
  • Her periyotta 4 eser okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, online grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Hadis, Efendimiz (a.s.)’in söz, tutum, davranış ve güzel ahlakını konu edinen ilim dalıdır. Aynı zamanda tüm İslami ilimler için temel iki bilgi kaynağından biridir. Hadisler aracılığıyla aktarılan bilginin Muhammed (a.s.)’e ait olup olmadığına dair gerçekleştirilen ilmi çabalar hadis usûlünü oluşturmuştur. Hadis alanında okumalar yapacağımız bu programda üç periyot halinde hadis usûlü, hadis tarihi ve bazı hadis meselelerini ana hatlarıyla öğrenme imkânı bulacağız. Belirlenen eserler üzerinden ilk periyotta hadise dair temel kavramlar ışığında bir giriş yapılacak, ikinci periyotta hadis ilmindeki bazı tartışmalar incelenecek, üçüncü periyotta ise tartışmalı konulara dair çözüm arayışlarından birkaç örnek sunulacaktır.

Başvuru için tıklayınız.

PERİYOTLAR ESER YAZAR

1. Periyot

(Kasım-Aralık)

TEMA:

Temel Kavramlar ve Hadis İlmine Giriş

Hadis İlminin Temel Meseleleri Mehmet GÖRMEZ
Sahabenin Sünnet Anlayışı (İlk kısım) Bünyamin ERUL
Sahabenin Sünnet Anlayışı (Son kısım) Bünyamin ERUL
Hadis Edebiyatının Oluşumu Ömer ÖZPINAR

2.Periyot

(Ocak-Şubat)

TEMA:

Metin Tenkidine Dair Bazı Tartışmalar

Hadislerin Kur’an’a Arzı Ahmet KELEŞ
Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler Bedrüddin ZERKEŞİ
Nebevî Sünnet Muhammed GAZALİ
Akıl ve Nakil Ama Hangi Akıl Hangi Nakil? Yavuz KÖKTAŞ

3. Periyot

(Mart-Nisan)

TEMA:

Çözüm Arayışları

Sünnetin ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu Mehmet GÖRMEZ
Hadis Araştırmaları Salahattin POLAT
Hadislere Gerek Yok Söylemi Enbiya YILDIRIM
Mevzu Hadisler, Menşei, Tanıma Yolları, Tenkidi M. Yaşar KANDEMİR

2. Periyot

Müzakere Tarih ve Saatleri

19 Ocak 2021 Salı Saat: 20.30

02 Şubat 2021 Salı Saat: 20.30

16 Şubat 2021 Salı Saat: 20.30

02 Mart 2021 Saat: 20.30

Son Başvuru Tarihi

10 Ocak 2021

Başvuru için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir