İKDAM AKADEMİ İHTİSAS OKUMALARI

2021-GÜZ

Hadis Okumaları

Moderatörler: Ayşegül EROĞLU-Murat AKBANA

Bu yıl İKDAM’da ikincisini düzenlediğimiz İhtisas Okumaları’yla, ilahiyatın ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, üç aylık bir zaman dilimine yayılmış bir programla okuma serüvenimize devam ediyoruz. İhtisas Okumaları’yla katılımcılara, disiplinli bir biçimde konu bütünlüğünü kaybetmeden okuma imkânı sunuyor ve okuduğunu müzakere edebilecek bir yöntem kazandırmayı hedefliyoruz.

Birikim oluşturmayı zorlaştıran dağınık okumalar yerine bir alanda yoğunlaşmış derinlikli okumaların daha verimli olduğu düşüncesinden hareketle, belirlenen alanların temel kavramsal çerçevesini ve ana tartışmalarını öğrenebilecekleri okuma listeleriyle katılımcıları bir bilgi şölenine davet ediyor ve onlara entelektüel bir muhit içinde müzakere imkânı sunuyoruz. İlgilendikleri alanlara emek harcamak isteyen ama ne okuyacakları, hangi sırayla okuyacakları, nasıl okuyacakları ve okudukları metinleri nasıl yapılandıracakları konusunda yeni fikirlere ihtiyacı olan yahut başka okurlarla buluşmak isteyen tüm okuma yolcularını İhtisas Okumaları’nda bize katılmaya davet ediyoruz.

 

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve üç aylık zaman dilimine yayılmış bir programdır.
  • Program Ekim başından Aralık sonuna kadar devam eden bir zaman dilimini kapsayıp, iki periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Ekim başından Kasım ortasına, ikinci periyod ise Kasım’ın ikinci yarısından Aralık sonuna kadar devam edecektir.
  • Her periyotta 3 eser (kitap veya makale) okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, çevrim içi grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Not: Programa en az bir Hadis Tarihi ve Hadis Usulü kitabı okumuş olan katılımcılar katılabilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru için tıklayın.

ALANIN ADI PERİYOT OTURUM ESERLER
TÜRÜ ADI
HADİS OKUMALARI

 

Ayşegül EROĞLU

Murat AKBANA

1 1 Kitap Abdullah Aydınlı – Hadis Tespit Yöntemi
2 Kitap Mustafa Karataş – Hadislerin Sayısı
3 Kitap Selahattin Polat, Habil Nazlıgül, Süleyman Doğanay – Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu
2 1 Kitap Mehmet Görmez – Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu
2 Kitap Bölümü M. Hayri Kırbaşoğlu – İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi (s. 59-93 arası)
Makale Bünyamin Erul – Sahabe Döneminde Tekzib Olgusu ve Tekzibin Mahiyeti
3 Makale Fahri Hoşab – Nebevî Beyan ve Kur’an Dışı Vahiy
Makale Bünyamin Erul – Hz. Peygamber’e Kur’an Dışında Vahiy Geldiğini İfade Eden Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi

 

1. PERİYOT

Müzakere Tarih ve Saatleri:

22 Ekim 2021 Cuma-20.30

5 Kasım 2021 Cuma-20.30

19 Kasım 2021 Cuma-20.30

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru için tıklayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir