İKDAM Akademi İhtisas Okumaları

HADİS OKUMALARI

MODERATÖR: AYŞEGÜL EROĞLU

PROGRAM YÖNERGESİ

 • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve tüm seneye yayılmış uzun soluklu bir programdır.
 • Program Kasım ve Nisan ayları arasındaki zaman dilimini kapsayıp üç periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Kasım-Aralık, ikinci periyot Ocak-Şubat ve üçüncü periyot Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
 • Her periyotta 4 eser okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
 • Müzakereler, online grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
 • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
 • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
 • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Hadis, Efendimiz (a.s.)’in söz, tutum, davranış ve güzel ahlakını konu edinen ilim dalıdır. Aynı zamanda tüm İslami ilimler için temel iki bilgi kaynağından biridir. Hadisler aracılığıyla aktarılan bilginin Muhammed (a.s.)’e ait olup olmadığına dair gerçekleştirilen ilmi çabalar hadis usûlünü oluşturmuştur. Hadis alanında okumalar yapacağımız bu programda üç periyot halinde hadis usûlü, hadis tarihi ve bazı hadis meselelerini ana hatlarıyla öğrenme imkânı bulacağız. Belirlenen eserler üzerinden ilk periyotta hadise dair temel kavramlar ışığında bir giriş yapılacak, ikinci periyotta hadis ilmindeki bazı tartışmalar incelenecek, üçüncü periyotta ise tartışmalı konulara dair çözüm arayışlarından birkaç örnek sunulacaktır.

 

MODERATÖRÜN NOTU:

Hadis alanında daha önce hiç okuma yapmamış olan katılımcıların program öncesinde Ahmet YÜCEL tarafından hazırlanmış Hadis Tarihi ve Hadis Usûlü kitaplarını veya Diyanet İslam Ansiklopedisinin HADİS maddesini okumuş olmaları istifadeyi artıracaktır.

Bununla birlikte Hadis ilminde kavramların çok fazla olması sebebiyle yaptığımız okumalar boyunca ihtiyaç hissedildiğinde müracaat etmeniz için Abdullah AYDINLI’nın Hadis Istılahları Sözlüğü isimli eserini temin etmenizi tavsiye ediyoruz.

 

PERİYOTLAR ESER YAZAR

1. Periyot

(Kasım-Aralık)

TEMA:

Temel Kavramlar ve Hadis İlmine Giriş

Hadis İlminin Temel Meseleleri Mehmet GÖRMEZ
Sahabenin Sünnet Anlayışı (İlk kısım) Bünyamin ERUL
Sahabenin Sünnet Anlayışı (Son kısım) Bünyamin ERUL
Hadis Edebiyatının Oluşumu Ömer ÖZPINAR

2. Periyot

(Ocak-Şubat)

TEMA:

Metin Tenkidine Dair Bazı Tartışmalar

Hadislerin Kur’ân’a Arzı Ahmet KELEŞ
Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler Bedrüddin ZERKEŞİ
Nebevî Sünnet Muhammed GAZALİ
Akıl ve Nakil Ama Hangi Akıl Hangi Nakil? Yavuz KÖKTAŞ

3. Periyot

(Mart-Nisan)

TEMA:

Çözüm Arayışları

Sünnetin ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu Mehmet GÖRMEZ
Hadis Araştırmaları Salahattin POLAT
Hadislere Gerek Yok Söylemi Enbiya YILDIRIM
Mevzu Hadisler, Menşei, Tanıma Yolları, Tenkidi M. Yaşar KANDEMİR

1. Periyot

Oturum tarih ve saatleri:

10 Kasım 2020 Salı – Saat: 20:30

24 Kasım 2020 Salı – Saat: 20:30

08 Aralık 2020 Salı – Saat: 20:30

22 Aralık 2020 Salı – Saat: 20:30

Son başvuru tarihi:

25 Ekim 2020

 1. Ömer Faruk diyor ki:

  Ben Hadis ana bilim dalı yüksek lisans öğrencisiyim okumalara başvuru için geç kaldım bu sene Nisa’ndan sonra yeni bir program yapılacak mı?? Ya da ben Ocak ayı ile beraber programa dahil olabilir miyim??

  • İkdam Yönetici diyor ki:

   Merhaba Ömer Faruk Bey,
   İhtisas Okumaları’nın ikinci periyot başvurularını bir kaç gün içinde açacagız. Siz de ikinci periyota kayıt yaptırabilir, programımıza dahil olabilirsiniz.
   Takipte kalın lütfen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir