İKDAM Eğitim Derneği

İKDAM (İlim Kültür Düşünce Araştırma Medeniyet) Eğitim Derneği 2009 yılının Ramazan ayında kurulmuştur. Kısa adı İKDAM’dır. “İkdam” kelimesi Arapça’da “adım adım ilerlemek, öne geçmek” anlamına gelmektedir.

Derneğin merkezi Konya’dır. Şu anda çalışmalarını tek bir merkezde yürütmektedir.

 

Derneğin çalışma alanları dinî, tarihî, kültürel, ilmî alanlarda araştırmalar yapmak; iletişim ve diğer sosyal alanlarda faaliyet göstermek; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek; bunlar için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak; üyeleri arasında münasebetlerin geliştirilmesi için bir takım etkinlikler düzenlemek şeklinde özetlenebilir.

 

İKDAM, gençlerin fikrî gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü projenin destekçisi veya üreticisi olmayı hedefler. İKDAM üyeleri, ilkeleri çerçevesinde hukukî olmak kaydıyla dernek bünyesinde her türlü projeyi gerçekleştirebilir. İKDAM’ın yönetim felsefesi, kurumun işlevselliğini artıracak bir mekanizmayı öngörmektedir.

İKDAM; çalışmalarının temelini, istişare ve kolektif sorumluluk bilinciyle oluşturmaktadır.

 

İKDAM, eğitimcilerini oldukça hassas kriterler çerçevesinde belirler. İKDAM; bu husustaki titizliğin muhataplarına bir saygı olduğunu düşünmektedir.

 

İKDAM gerçekleştirdiği faaliyetlerden faydalanmak isteyen kişilerin; siyasi tutumlarıyla, dünya görüşleriyle, yaşam tarzlarıyla, mensup oldukları gruplarla ilgili sınırlandırmalarda veya taleplerde bulunmaz. Muhataplarına sadece insan oldukları için saygı duyar.

 

İKDAM bünyesinde, gerçek ve tüzel kişilerin saygınlığı korunmaktadır. Düzeyli fikrî eleştiriler ise her platformda değerli addedilir.

 

İKDAM, ilkelerde anlaşarak ve iş hukukunu sağlayarak farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler gerçekleştirebilir.

İKDAM’ın gelir kaynağı üyeleri ve gönüllü bağışçılarıdır.

 

İKDAM, faaliyetlerini sekiz birim çatısı altında sürdürmektedir. Bunlar; YERYÜZÜ EĞİTİMCİLER HAREKETİ, İKDAM Akademi, İKDAM Ortaöğretim, İKDAM Sohbetleri, İKDAM Dil Dersleri, İKDAM Sosyal Programlar, İKDAM Projeler ve İKDAM Yaz Okulu’dur.