Kitaptan Konuşanlar ’14

14 OCAK 2014

İKDAM AKADEMİ Kitaptan Konuşanlar ’14 Programı Bu Hafta Prof. Dr. Mustafa Aydın’ı ağırladı!

Her hafta Kitaptan Konuşanlar ile kitap kritiğinde buluşan üniversiteli gençlerin, bu haftaki konukları Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm BaşkanıProf. Dr. Mustafa Aydın oldu.
Aydın, konuşmasında sembolik birer kavram olan “isim”lerle, “düşünme”nin söze ve yazıya aktarılışından bahsettiği girişinden sonra düşüncenin kayda geçildiği kitapları okuma eylemi üzerinde durdu. “Okuma”nın okuldan çok kitaplarla yapılacağını söyleyen Aydın, “Okul bizim beynimiz değildir.” sözlerinin hiç unutulmaması gerektiğini, bugün her şeyden haberi olan ama aslında bir şey bilmeyen gençler olduğunu söyledi.
Konuşmasında “ezber” üzerinde de duran Aydın, “Eğitimde ezberciliğe hayır!” eksenli konuşmaların çerçevesini belirlediği ezber algımıza dair ezberlerimizi bozdu. Ezberlenecek bilgilerin de yer aldığını; bugün bu söylemin ve günümüz teknolojik imkânlarının da etkili olmasıyla, yeni neslin bilgiyi tutma gayreti içinde olmayışı ve hatta buna ihtiyaç dahi duymayışına dikkat çekti ve basit bir çarpma işlemi için dahi telefonun kullanılmasını örnek verdi.
Kitap okuma noktasındaki tavsiyelerini genel olarak iki noktada şekillendiren Aydın, kitapların dönemleri, okuma seviyesi ve okumada hiyerarşiden örneklerle söz etti. Bu minvalde; kitapların da kendilerine has ömürleri olduğunu ve herkesin/her şeyin kendi döneminde değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Edebiyatımızda da bazı kitapların kendi dönemlerinde görevlerini tamamladıklarını, kendi gençlik çağında heyecanla okuduğu fakat sonraki dönemlerde tekrar baktığında sıkıntılı bazı noktalar tespit ettiği bazı isimlerle örneklendirerek anlattı. Bu noktada meşhur fizikçi Levaziye’nin fizik bilgisinin bugün lise çağındaki bir öğrencinin fizik bilgisine eşdeğer oluşu örneğini verdi. Kitapların kişilerdeki okuma zamanlarının ve okuma seviyesindeki farklılıkların var olduğunu hatırlatan Aydın, bir kişinin lise çağındaki kavrayışıyla üniversite veya daha sonraki çağlardaki kavrayışının farklı olacağını belirtti. Aynı zamanda kişinin eğitim düzeyine göre şekillenmesi gereken seviye seviye kitaplar olması gerektiğini de belirtti. Buna Georges Politzer’in ilköğretim, lise ve sonrası için olmak üzere Marksizmi üç düzeyde anlattığı kitaplarını örnek verdi. Kitap okumada hiyerarşiyi böylece açıklayan Aydın, bir alana dair okuma yaparken o alana dair okunacak kitapların da kendi içerisinde bir sırasının olduğundan Sosyoloji alanından hareketle örnekler verdi. Kendi öğrencileri için Sosyoloji birinci sınıftan başlayarak kademe kademe her sınıf için ayrı bir okuma listesi tavsiye ettiğini söyledi ve sosyoloji üçüncü sınıfa gelen bir öğrenciyi bir kitabı (J. Habermas, İdeolojik Olarak Teknik ve Bilim) anlayıp anlayamadığına göre test ettiği örneğini verdi.
Bir düşünceyi savunurken yahut eleştirirken o alana dair ciddi okumalar yapılması gereğinin altını çizen Aydın, belirli bir alanda çalışma yapılırken okunması elzem olan kitaplar dururken alan dışından başka bir kitapla bu açığın kapatılmaya çalışılmasını eleştirdi. Ve bunun özellikle dini ve ideolojik tercihler çerçevesinde yapıldığını ve esasında o düşüncelere de büyük zararlar verdiğini söyledi. Bir alanın, özelde sosyoloji üzerinden örnekle, değerlendirilebilmesi, sorunları ve eksikliklerinin tespit edilebilmesi için o alanda ciddi okumalar yapmış, araştırmalar yapmış olmanın gereğinin altını çizdi ve kendisinin ömrü olursa Sosyoloji alanında böyle bir çalışma yapmak istediğini belirtti.
Konuşmasında tavsiye ettiği kitapların yanında Aliya’nın Doğu Batı Arasında İslam ve Fazlurrahman’ın İslam kitaplarının özellikle okunmasını ve üzerinde konuşulmasını önerdi. Kitaplarını okurken altını çizdiğini ve üzerine notlar aldığını söyleyen Mustafa Aydın, daha sonra sadece bu altı çizili alanların okunarak kitabın tekrar hatırlanabileceğini kaydetti.
Mustafa Aydın yukarıda özetleyerek mealen aktardığımız konuşmasının ardından, kitap okuma üzerine Konya’da yapılan bu tarz çalışmaları takdir ettiğini söyledi ve İKDAM’ı bu programı dolayısıyla tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir