İKDAM Akademi İhtisas Okumaları

İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI OKUMALARI

MODERATÖR: MUSTAFA GENÇ

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve tüm seneye yayılmış uzun soluklu bir programdır.
  • Program Kasım ve Nisan ayları arasındaki zaman dilimini kapsayıp üç periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Kasım-Aralık, ikinci periyot Ocak-Şubat ve üçüncü periyot Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
  • Müzakereler, online grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

İslam Düşünce Atlası, İslam düşünce geleneğini onu taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumlar ve yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde anlamayı amaçlayan bir eserdir.

İslam Düşünce Atlası Okumaları ile düşüncenin izini Atlas üzerinden sürmeye çalışacağız. Okuma planını, atlasın ortaya koyduğu dönemlendirme teklifi üzerinden oluşturmuş bulunmaktayız. Birinci periyotta Klasik Dönem, ikinci periyotta Yenilenme Dönemi, üçüncü periyotta ise Muhasebe Dönemi ile Arayışlar Dönemini okuyacağız.

Düşünce dünyamızın köklerine doğru yolculuğa çıkacağımız bu okuma serüveninde İslam Düşünce Atlası, nitelikli metinler, destekleyici görseller, kavramsal haritalar ile bizlere rehberlik edecek.

PERİYOTLAR MÜZAKERE EDİLECEK BÖLÜMLER
1. Periyot

(Kasım-Aralık)

 

TEMA:

Klasik Dönem

(1. Cilt)

1. OTURUM: Giriş, Klasik Dönem, Dini İlimlerin Teşekkülü ve İlk Dönem Âlim Tipleri
2. OTURUM: Kelam İlminin Teşekkülü, Klasik Dönemde Dilbilimleri ve Edep, İslam Düşüncesinde Dil Felsefesinin Teşekkül Dönemi, Teşekkül Döneminde Tasavvuf
3. OTURUM: Tercüme Hareketi ve Etkileşimler, Felsefenin Klasik Çağı
4. OTURUM: Klasik Dönemde Mantık, Klasik Dönem Ahlak ve Siyaset Düşüncesi, İlmin Yarısı: İslam Medeniyetinin Klasik Çağında Tıp, İslam Medeniyetinde Matematik Bilimlerin Doğuşu
2. Periyot

(Ocak-Şubat)

 

TEMA:

Yenilenme Dönemi

(2. Cilt)

1. OTURUM: Yenilenme Dönemi, Sonrakilerin Eleştirel Geleneği: Tahkîk, Gazâlî Sonrası Kelam Geleneği
2. OTURUM: İbn Sina Sonrası Felsefî Gelenek: İbn Sinacılık ve İşrâkîlik, Yenilenme Döneminde Mantık, Yenilenme Dönemi Ahlak ve Siyaset Düşüncesi
3. OTURUM: Her Şey Merv’de Başladı: Aklî İlimlerin Tahrîri, Tahkîk ile Tedrîs Arasında: Yenilenme Döneminde Daru’l-İslam’da Tıp
4. OTURUM: Yeni Dönem Tasavvufu: Tarikatların Tesisi ve Ekberî Geleneğin Teşekkülü, İslam Düşüncesinde Dil Felsefesinin Gelişimi, İslam Sanatı ve Edebiyatı
3. Periyot

(Mart-Nisan)

 

TEMA:

Muhasebe ve Arayışlar

(3. Cilt)

1. OTURUM: Muhasebe Dönemi, Muhasebe Döneminde Nazarî İlimler, Kadîm ile Cedîd Arasında: Muhasebe Çağı’nda Tıp Bilimi
2. OTURUM: Muhasebe Dönemi Ahlak ve Siyaset Literatürü, Muhasebe Döneminde Tasavvuf, Muhasebe Dönemi Edebiyat ve Sanatı
3. OTURUM: Arayışlar Dönemi, Yeni Bir Tahkik İçin: Ta‘dîl, Tebdîl, Tebrîd Arasında Nazarî İlimlerde Yeni Arayışlar
4. OTURUM: Arayışlar Dönemi’nde Meydan Okumalar ve Cevaplar, Neyi Nasıl Arıyoruz

 

1. Periyot

Oturum tarih ve saatleri:

14 Kasım 2020 Cumartesi – Saat: 20:30

28 Kasım 2020 Cumartesi – Saat: 20:30

12 Aralık 2020 Cumartesi – Saat: 20:30

26 Aralık 2020 Cumartesi – Saat: 20:30

Son başvuru tarihi:

25 Ekim 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir