İKDAM AKADEMİ İHTİSAS OKUMALARI

2021-GÜZ

—2. PERİYOT—

İslam Ekonomisi Okumaları

Moderatör: Muhammed YURTSEVEN

Muhammed Yurtseven: 1984’te Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da aldı. İktisat ve İlahiyat lisans eğitiminin ardından 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans ABD’nda “İmam-ı Muhammed eş-Şeybânî’nin Kitabu’l-Kesb İsimli Eseri Bağlamında İktisadi Düşünceye Katkıları” başlıklı YL tezini tamamladı. DİB Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinin akabinde SDÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri ABD’na Araştırma Görevlisi Olarak atanmıştır. Halen bu kurumda çalışan Muhammet Yurtseven evli ve 2 çocuk sahibidir. “İslami Finans’ın Küresel Mimarisi: Düzenleme ve Denetleme Açısından Türkiye için Model Kurum Önerisi” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir. 2018-2019 yılında 1 yıl süreyle Malezya İslam Üniversitesinde araştırmacı olarak bulunmuştur.

Bu yıl İKDAM’da ikincisini düzenlediğimiz İhtisas Okumaları’yla, ilahiyatın ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, üç aylık bir zaman dilimine yayılmış bir programla okuma serüvenimize devam ediyoruz. İhtisas Okumaları’yla katılımcılara, disiplinli bir biçimde konu bütünlüğünü kaybetmeden okuma imkânı sunuyor ve okuduğunu müzakere edebilecek bir yöntem kazandırmayı hedefliyoruz.

Birikim oluşturmayı zorlaştıran dağınık okumalar yerine bir alanda yoğunlaşmış derinlikli okumaların daha verimli olduğu düşüncesinden hareketle, belirlenen alanların temel kavramsal çerçevesini ve ana tartışmalarını öğrenebilecekleri okuma listeleriyle katılımcıları bir bilgi şölenine davet ediyor ve onlara entelektüel bir muhit içinde müzakere imkânı sunuyoruz. İlgilendikleri alanlara emek harcamak isteyen ama ne okuyacakları, hangi sırayla okuyacakları, nasıl okuyacakları ve okudukları metinleri nasıl yapılandıracakları konusunda yeni fikirlere ihtiyacı olan yahut başka okurlarla buluşmak isteyen tüm okuma yolcularını İhtisas Okumaları’nda bize katılmaya davet ediyoruz.

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve üç aylık zaman dilimine yayılmış bir programdır.
  • Program Ekim ayı başından Ocak ayı sonuna kadar devam eden bir zaman dilimini kapsayıp, iki periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Ekim ayı başından Kasım ayı ortasına kadar devam etmiş, ikinci periyot ise Kasım ayı sonundan Ocak ayı ortasına kadar devam edecektir.
  • Her periyotta 3 eser (kitap veya makale) okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, çevrim içi grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Son başvuru tarihi: 29 Kasım 2021

Başvuru için tıklayın.

ALANIN ADI PERİYOT OTURUM ESERLER
TÜRÜ ADI
İSLAM EKONOMİSİ OKUMALARI

 

Muhammed YURTSEVEN

1

1

Kitap Bölümü Muhammed Nejatullah Sıddıqı- İslam İktisat Düşüncesi: Temelleri, Evrimi ve İhtiyaç Duyulan Alan

2

Kitap Bölümü Ömer Chapra-İslam Ekonomisi Nedir ve Nasıl Gelişmiştir

3

Kitap Bölümü Abdul Azim ISLAHI- İslam İktı̇sadı̇ Düşünce Tarı̇hı̇ndekı̇ Araştırmaların Otuz Yılı: Değerlendı̇rme Ve Gelecek Yönelı̇mler

2

1

Kitap Bölümü Nagaoka SHINSUKE- İslam İktı̇sat Tarı̇hı̇ne Eleştı̇rel Bı̇r Bakış: Kurulumu, Dönüşümü ve Yenı̇ Anlayışlar

2

Kitap Bölümü Muhammed Aslam HANEEF- Hafas FURQANI- Çağdaş İslam Ekonomı̇sı̇: Ekonomı̇nı̇n İslamı̇leştı̇rı̇lmesı̇ndekı̇ Eksı̇k Boyut

3

Kitap Bölümü Mehmet ASUTAY- İslam Moral Ekonomı̇sı̇nı̇n İdeallerı̇ne Karşın İslamı̇ Fı̇nansın Gerçeklerı̇

2. PERİYOT

Müzakere Tarih ve Saatleri:

7 Aralık 2021 Salı-20.30

21 Aralık 2021 Salı-20.30

4 Ocak 2022 Salı-20.30

Son başvuru tarihi: 29 Kasım 2021

Başvuru için tıklayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir