İKDAM AKADEMİ İHTİSAS OKUMALARI

2021-GÜZ

Kelam Okumaları

Moderatör: Ülfer KARABULUT

2011 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Katar Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2015 yılında lisans eğitimini tamamlayarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2017 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. “Kâdî Ebû Ya’lâ el-Ferrâ’nın Hanbelî-SeIefi Düşünceye Katkıları: İman Örneği” isimli çalışmayla 2018 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Halen doktora çalışmasına devam etmektedir.

Bu yıl İKDAM’da ikincisini düzenlediğimiz İhtisas Okumaları’yla, ilahiyatın ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, üç aylık bir zaman dilimine yayılmış bir programla okuma serüvenimize devam ediyoruz. İhtisas Okumaları’yla katılımcılara, disiplinli bir biçimde konu bütünlüğünü kaybetmeden okuma imkânı sunuyor ve okuduğunu müzakere edebilecek bir yöntem kazandırmayı hedefliyoruz.

Birikim oluşturmayı zorlaştıran dağınık okumalar yerine bir alanda yoğunlaşmış derinlikli okumaların daha verimli olduğu düşüncesinden hareketle, belirlenen alanların temel kavramsal çerçevesini ve ana tartışmalarını öğrenebilecekleri okuma listeleriyle katılımcıları bir bilgi şölenine davet ediyor ve onlara entelektüel bir muhit içinde müzakere imkânı sunuyoruz. İlgilendikleri alanlara emek harcamak isteyen ama ne okuyacakları, hangi sırayla okuyacakları, nasıl okuyacakları ve okudukları metinleri nasıl yapılandıracakları konusunda yeni fikirlere ihtiyacı olan yahut başka okurlarla buluşmak isteyen tüm okuma yolcularını İhtisas Okumaları’nda bize katılmaya davet ediyoruz.

 

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve üç aylık zaman dilimine yayılmış bir programdır.
  • Program Ekim başından Aralık sonuna kadar devam eden bir zaman dilimini kapsayıp, iki periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Ekim başından Kasım ortasına, ikinci periyod ise Kasım’ın ikinci yarısından Aralık sonuna kadar devam edecektir.
  • Her periyotta 3 eser (kitap veya makale) okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, çevrim içi grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru için tıklayın.

ALANIN ADI PERİYOT OTURUM

ESERLER

TÜRÜ ADI
KELAM OKUMALARI

 

Ülfer KARABULUT

1

1

Makale İlyas Çelebi, “Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlminde ‘Konu’ Problemi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1, sayı: 28, s. 5-35.

2

Makale Ömer Türker, “Kelâm Geleneğinde Adudüddin el-Îcî: Kelâmın Bilimsel Kimliği Sorunu”, İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, 2017, s. 299-337.

3

Kitap Bölümü Yasin Apaydın, “Kelâm Geleneğinde Kelâmın Mevzûu ve Mesâiline Yaklaşımlar”, Metafiziğin Meselesini Temellendirmek -Tecrîd Geleneği Bağlamında Umûr-ı Âmme Sorunu içinde, İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019, s. 177-198.

2

1

Kitap Bölümü Alexander Treiger, “Kelâmın Kökenleri”, Başlangıçtan Günümüze İslâm Kelâmı içinde, ed. Sabine Schmidtke, İstanbul: Küre Yayınları, 2020, s. 57-78.

2

Kitap Bölümü – George Makdisi, “İslâm Dini Tarihinde Eş‘arî ve Eş‘arîler”, İslâm’ın Klasik Çağında Din Hukuk Eğitim, trc Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul: Klasik Yayınları, 2007, s. 37-92.

3

Kitap Bölümü Ulrich Rudolp, “Mâtürîdiliğin Ortaya Çıkışı”, İmam Mâturîdî ve Maturidilik içinde, Hazırlayan: Sönmez Kutlu, Ankara: Otto Yayınları, 2018, s. 313-322.

1. PERİYOT

Müzakere Tarih ve Saatleri:

13 Ekim 2021 Çarşamba-20.30

27 Ekim 2021 Çarşamba-20.30

10 Kasım 2021 Çarşamba-20.30

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir