İKDAM AKADEMİ İHTİSAS OKUMALARI

2021-GÜZ

Mimarlık ve Mekân Okumaları

Moderatör: Melike Sıla ACAR

Özgeçmiş: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 2017 yılında onur derecesi ile mezun oldu. 2018 yılında başladığı İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları disiplinlerarası yüksek lisans programını “Ezan ve Kuş Sesleri: Konya Erenköy’de Mekânın Üretimi ve Yer Yapım Pratikleri” başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamladı. Hâlihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Anabilim Dalında doktora eğitime devam etmekte ve Dicle Kalkınma Ajansı’nda uzman (mimar) olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Bu yıl İKDAM’da ikincisini düzenlediğimiz İhtisas Okumaları’yla, ilahiyatın ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, üç aylık bir zaman dilimine yayılmış bir programla okuma serüvenimize devam ediyoruz. İhtisas Okumaları’yla katılımcılara, disiplinli bir biçimde konu bütünlüğünü kaybetmeden okuma imkânı sunuyor ve okuduğunu müzakere edebilecek bir yöntem kazandırmayı hedefliyoruz.

Birikim oluşturmayı zorlaştıran dağınık okumalar yerine bir alanda yoğunlaşmış derinlikli okumaların daha verimli olduğu düşüncesinden hareketle, belirlenen alanların temel kavramsal çerçevesini ve ana tartışmalarını öğrenebilecekleri okuma listeleriyle katılımcıları bir bilgi şölenine davet ediyor ve onlara entelektüel bir muhit içinde müzakere imkânı sunuyoruz. İlgilendikleri alanlara emek harcamak isteyen ama ne okuyacakları, hangi sırayla okuyacakları, nasıl okuyacakları ve okudukları metinleri nasıl yapılandıracakları konusunda yeni fikirlere ihtiyacı olan yahut başka okurlarla buluşmak isteyen tüm okuma yolcularını İhtisas Okumaları’nda bize katılmaya davet ediyoruz.

 

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve üç aylık zaman dilimine yayılmış bir programdır.
  • Program Ekim başından Aralık sonuna kadar devam eden bir zaman dilimini kapsayıp, iki periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Ekim başından Kasım ortasına, ikinci periyod ise Kasım’ın ikinci yarısından Aralık sonuna kadar devam edecektir.
  • Her periyotta 3 eser (kitap veya makale) okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, çevrim içi grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

 

Moderatörden:

Mimarlık en temel tanımı ile “yapı sanatı” olarak biliniyor. Fakat mimarlık yapısal ve estetik unsurlara ek olarak psikolojik, bilişsel, sembolik, sosyal, sınıfsal ve ekonomik pek çok başka unsuru da içeriyor. İhtisas Okumaları kapsamında tasarlanan Mimarlık ve Mekân Okumaları, mimarlığın bu unsurlarla ilişkisini gün yüzüne çıkarıyor; mekân üretiminin insanlık kadar eski tarihini irdeliyor ve çeşitli estetik ve kuramsal tartışmaları bir dizi kitap eşliğinde masaya yatırıyor.

Mimarlığın Öyküsü ile başlayan ilk aşama okumalar, mimarlığı var eden unsurları tartışma, mimarlık alanındaki temel bilgileri edinme ve mimari eserlerinin tarihsel süreç içindeki sanat akımları ile değişimini takip etme fırsatı sunuyor. Mutluluğun Mimarisi ile devam ederek mimarlığın psikoloji, felsefe ve öteki sanat dalları ile ilişkisini kuruyor. İslam Sanatı Dil ve Anlam ile İslam ülkeleri mimari eserlerini tanımaya; mimarlık, kutsal sanat, hikmet ve Tasavvuf arasındaki katmanları irdelemeye imkân sağlıyor. İkinci aşamada Kubbeyi Yere Koymamak ile maneviyatın ve varlık tasavvurunun mimariye izdüşümünü tartışmaya açıyor. Haneden Ev Haline ile Türk Evi’nde üretilen -algılanan, yaşanan ve tasarlanan- mekânı konu ediniyor. Mekânı Paranteze Almadan ile mekân kültürü, kolektif hafıza, mekânın ruhu gibi kavramları masaya yatırıyor.

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru için tıklayın.

ALANIN ADI PERİYOT OTURUM ESERLER
TÜRÜ ADI
MİMARLIK VE MEKÂN OKUMALARI

 

Melike Sıla ACAR

1

1

Kitap Bölümü Mimarlığın Öyküsü – Leland M. Roth

2

Kitap Mutluluğun Mimarisi – Alain de Botton

3

Kitap İslam Sanatı Dil ve Anlam -Titus Burckhardt

2

1

Kitap Kubbeyi Yere Koymamak -Turgut Cansever

2

Kitap Haneden Ev Haline: “Türk Evi”nde Mimari, Düzenleme Pratik – Seyhan Kurt

3

Kitap Mekânı Paranteze Almadan: Mekân – Şehir – Mimari Yazıları – Akif Emre

 

 

 

1. PERİYOT

Müzakere Tarih ve Saatleri:

14 Ekim Perşembe-20.30

28 Ekim Perşembe-20.30

11 Kasım Perşembe-20.30

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2021

Başvuru için tıklayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir