İKDAM Akademi İhtisas Okumaları

SOSYOLOJİ OKUMALARI

MODERATÖR: GONCA DEDEMOĞLU

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve tüm seneye yayılmış uzun soluklu bir programdır.
  • Program Kasım ve Nisan ayları arasındaki zaman dilimini kapsayıp üç periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Kasım-Aralık, ikinci periyot Ocak-Şubat ve üçüncü periyot Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
  • Her periyotta 4 eser okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, online grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Sosyoloji okumalarında, ilk periyotta; sosyolojik düşüncenin geleneksel hatları, kendi vadettikleri yanında modernliğin doğası, bireyin sosyal düzenin içinde “gerçekliği” nasıl inşa ettiği; ikinci periyotta; insanın bir kimliğe nasıl dahil olduğu, kültür kavramının anlamsal izleği ile kültürel bir yetenek olarak insan ve onun “özne” olma yolunda risk alma cesaretini, son periyotta ise toplumsala dahil olan bireyin bir dünya kurma ve onu yaşama serüveni, seküler-dinsel ayrımı ve Türk toplumunda dinin rolü konularını kavramaya çalışacağız.

PERİYOTLAR ESER YAZAR

1. Periyot

(Kasım-Aralık)

TEMA:

Panoramik Okuma

Durkheim Öldü! Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor Arthur Asa BERGER
Bir İmkân Olarak Modernite Ahmet ÇİĞDEM
Modernliğin Sonuçları Anthony GİDDENS
Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi Peter L. BERGER

Thomas LUCKMANN

2. Periyot

(Ocak-Şubat)

TEMA:

Kültür ve Kimliğe Dair

Ölümcül Kimlikler Âmin MAALOUF
Toplumlar Nasıl Anımsarlar Paul CONNERTON
Akışkan Modern Toplumda Kültür Zygmunt BAUMAN
Korku Kültürü

(Risk Almamanın Riskleri)

Frank FUREDİ

3. Periyot

(Mart-Nisan)

TEMA:

Modern Toplumda Din

 

Seküler ve Dinsel Aşınan Sınırlar Nilüfer GÖLE
Kutsal Şemsiye – Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları Peter L. BERGER
Görünmeyen Din Modern Toplumda Din Sorunu Thomas LUCKMAN
Din ve İdeoloji Şerif MARDİN

1. Periyot

Oturum tarih ve saatleri:

12 Kasım 2020 Perşembe – Saat: 20:30

26 Kasım 2020 Perşembe – Saat: 20:30

10 Aralık 2020 Perşembe – Saat: 20:30

24 Aralık 2020 Perşembe – Saat: 20:30

Son başvuru tarihi:

25 Ekim 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir