İKDAM Akademi İhtisas Okumaları Kış 2022

〈 çevrim içi 〉

 TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE KİMLİK ARAYIŞI 

Moderatör

Dr. Betül KARAKOYUNLU

Betül Karakoyunlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans mezunudur. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde “Türkiye’de Bürokrasi ve Üç Kuşak Memur-Vatandaş Etkileşimi” başlıklı tez ile doktorasını tamamlamıştır. Bürokrasi, Türk Modernleşmesi, Toplumsal Hafıza ve Oryantalizm alanında çalışmaktadır. Halen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yükseköğrenim yurtlarında yurt müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Türkiye’de Modernleşme ve Kimlik” başlıklı okuma programı, Batı’da ortaya çıkan modernleşme hareketlerinin temel dinamiklerini ortaya koyduktan sonra Osmanlı ıslahat hareketleri ve Cumhuriyet modernleşmesini tartışmaya açmaktadır. Kesintileri ve süreklilikleri ile İmparatorluktan Cumhuriyete Türk modernleşmesi sosyal, siyasal ya da kültürel pek çok unsuru bu gün dahi etkilemektedir. Türk modernleşmesinin yansımalarından biri de kimlik tartışmalarında kendini göstermektedir. Bu bağlamda programın başat tartışma konularından biri de kimlik olgusudur. Program kapsamında belirlenen kitaplar katılımcılar tarafından okunacak ve iki haftada bir çevrim içi oturumlarda karşılıklı etkileşimle değerlendirmeye açılacaktır.

Program Yönergesi

İKDAM İhtisas Okumaları’nın 2022-Kış sezonu, sosyal bilimler alanında üç farklı okuma programını içermektedir.

  • Programlar, Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecektir.
  • Üç okuma programında da 4 eser okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, çevrim içi grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve lisansüstü düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için 50 liralık bir bağış talep edilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2022

Başvuru için tıklayın.

ESER YAZAR MÜZAKERE TARİH ve SAATLERİ
Modern Türkiye’nin Oluşumu Feroz Ahmad 11 Şubat 2022 Cuma-20.30
Türkiye’de Modernleşme Din, Siyaset ve Toplumsal Değişme Mahmut Hakkı Akın 25 Şubat 2022 Cuma-20.30
Bir Kimlik Peşinde Türkiye Feroz Ahmad 11 Mart 2022 Cuma-20.30
Bir Müslüman Modernleşme ve Modernizm’e Nasıl Bakmalı Faruk Karaarslan 25 Mart 2022 Cuma-20.30

Başvuru için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.