İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle 4 Mart 2018 tarihinde Konya’da düzenlenen Gençlik ve İnanç Çalıştayı’nın sonuç bildirisi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştır.

Bildiri hakkında bazı internet sitelerinde çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği görmekteyiz.

Öncelikle söz konusu sitelerde çalıştayı düzenleyen kurumlar için “dinci vakıflar” ifadesi kullanılmıştır. İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği vakıf değil dernektirler. “dinci” ifadesi toplumu ayrıştırıcı bir ifade olup böyle bir tanımlamayı kabul etmemekteyiz.

Üzülerek görmekteyiz ki yayın ahlakına uygun davranmayı başaramayan bazı basın yayın organları, sonuç bildirisindeki metinleri çarpıtarak kamuoyunda İmam Hatip Liseleri aleyhinde bir algı oluşturmak istemektedirler.

Bu minvalde bildiride,  iddia edildiği gibi gerek İmam Hatip Liseleri’nde gerek diğer liselerde deizmin yayıldığı ifadesi yer almamaktadır. Söz konusu bildiri maddesi “İtikadî anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm -yani Allah’ın hayata müdahalesini reddetmek- inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır.” şeklindedir.  Bu maddeyle, inanç bunalımı yaşayan gençlerde ateizmin değil daha çok deizmin gözlendiği ifade edilmiştir. Bu ifade deizmin hızla arttığını iddia etmemektedir, İmam Hatip Liselerinden ise hiç bahsetmemektedir.

İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerin eşcinselliği bir tercih olarak değerlendirdiği haberi de aynı şekilde bildiride yer almış gibi çarpıtılmıştır. Hâlbuki bildiride İmam Hatip Liselerinden bahsedilmemiş genel olarak gençlere dair bir tespite yer verilmiştir.

Gençlik ve İnanç Çalıştayı’nda hepsi de din dersi öğretmeni olan çalıştay katılımcıları tarafından okullarımızdaki eğitimin kalitesini daha ileri taşımayı amaçlayan öneriler sunulmuş ve istişarelerde bulunulmuştur. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmaya katkı sağlamayı amaçlayan bir çalışmanın, siyasi malzemeye çevrilmesi ve reyting kaygısıyla tüketilmesi söz konusu basın yayın kuruluşlarının ilkesiz habercilik anlayışlarını gözler önüne sermektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir